22 april 2014

Post scriptum

Een p.s. bij mijn blog van gisteren.
Vandaag staat dit bericht op teletekst.
Als consumenten zich bewust worden van hun macht over de producenten en detaillisten, dan is er nog veel goeds op het gebied van dierenwelzijn te verbeteren!

21 april 2014

Stand.nl

Vandaag beluisterde ik het radioprogramma Stand.nl.
Er wordt een stelling geponeerd en luisteraars worden uitgenodigd hierop te reageren.
Praatprogramma's zoals deze zijn er steeds meer.
In de studio zit een presentator achter de microfoon met een telefoon; een makkelijke en vooral goedkope oplossing om zendtijd te vullen.
Op televisie zijn ook steeds meer Rondom-10-achtige programma's.
Mensen willen duidelijk steeds meer gehoord en gezien worden.
Wel vreemd dat de helft van het volk nalaat naar de stembus te gaan als hun stem er echt toe doet; of zijn dat juist de mensen die zich het liefst in deze programma's roeren?
Enfin, vandaag in Stand.nl de stelling dat Nederland doorslaat op het gebied van dierenwelzijn.
De helft van de reacties was het met de stelling eens.
Waarschijnlijk allemaal varkensvleesconsumenten die het onzin vinden dat het couperen van de staarten, van de meer dan 12.000.000 varkens die in Nederland worden gehouden, tegenwoordig onder verdoving moet plaatsvinden.
Ik heb zelf een stageperiode in de bio-industrie gewerkt. Elke dieronvriendelijke maatregel die ik daar tegenkwam werd ingegeven door economische motieven. Elke diervriendelijke maatregel die werd ingevoerd, was veroorzaakt door druk van buitenaf.
Kennelijk is het voor de helft van de Nederlanders nu voldoende: de legkippen in de batterijen hebben plezier, de plofkippen zakken vrolijk door hun poten, de nauw opgehokte mestvarkens in verduisterde stallen vermaken zich uitstekend, de in vijf jaar leeggemolken melkkoeien trekken blij publiek als deze scharminkels in de lente de winterstal verlaten.
Zo is het goed, denkt de helft van de Nederlanders: we slaan door op het gebied van dierenwelzijn!
Terwijl ik stop bij een zojuist doodgereden marter moet ik aan dit alles denken.
Zou die andere helft van de Nederlanders graag een monumentje voor dit dooie beest langs de weg willen plaatsen?
Dan zie ik dat er voor de marter een poot van een patrijs ligt; zijn laatste prooi.
Zo zie je maar, de een zijn dood, de ander zijn brood.
Met genoegen constateer ik dat deze marter op het fatale moment wel iets smakelijks in de bek had....het is hem gegund!

18 april 2014

Hop hop


Vanmorgen had ik trek in lekker brood.
Daarvoor moet je hier naar Cruzy.
Tenminste als je wit brood wilt kopen.
Onderweg even gestopt om de hond uit te laten.
Van alle kanten klonk de roep van de hop.
Nu moet dat wel met een korreltje zout worden genomen.
De roep van de hop is nogal laag van toon en valt daardoor moeilijk te lokaliseren.
Nu had ik geluk.
Vanwaar ik stond kon ik twee hoppen zien roepen en lukte het mij beide te fotograferen.
Het ontbijt kon niet meer stuk!

17 april 2014

Lente


Op 20 maart hoorde ik voor het eerst de roep van de dwergooruil en de volgende dag vloog de eerste gierzwaluw door het dorp. Kort daarna waren hop en scharrelaar ook weer terug van weggeweest. In het veld bloeien de purper- en bijenorchissen als nooit tevoren . . . . het voorjaar is er weer in alle hevigheid.
Inmiddels worden graanakkers ondergeploegd omdat de aanhoudende droogte de groei onmogelijk maakt en menige plant sterft in de bloei nog voor hij vrucht heeft kunnen zetten.
Wie had verwacht dat ik nog eens naar regen zou verlangen?

15 april 2014

Vraag 226

Mevrouw Bleker

Het lijkt wel of gekke Henkie Bleker weer terug is.
Na alle maffe ideeën van hem over natuur hebben we nu te maken met Sharon Dijksma.
Sharon is duidelijk geraakt door de boodschap van een VVD-affiche waarop stond dat een weiland met koeien ook natuur is.
Sharon heeft nu haar eigen natuurvisie gepresenteerd en het lijkt erop dat Bleker nooit weg is geweest,
Alles van waarde is weerloos, dichtte Lucebert.
In de visie van Sharon is alles enkel van waarde als het een economische waarde vertegenwoordigt.
Alles van natuurwaarde is waardeloos.
Natuurbeschermers moeten vooral ontspannen met de natuur omgaan, zodat de belangen van landbouw, visserij en industrie niet worden geschaad. Met andere woorden: natuurbeschermers doe niet zo kinderachtig!
Geen woord in haar visie over de nog steeds enorme vermesting van het platteland, het ruimtebeslag van (onnutte) lokale luchthavens, verlate industrieterreinen, de voortdurende overbevissing van de zeeën.
Knap om zonder opwarming toch de verwoestijning van Nederland te willen veroorzaken.
Zou het niet mooi zijn als dit plan slechts een plan blijft?