15 april 2014

Mevrouw Bleker

Het lijkt wel of gekke Henkie Bleker weer terug is.
Na alle maffe ideeën van hem over natuur hebben we nu te maken met Sharon Dijksma.
Sharon is duidelijk geraakt door de boodschap van een VVD-affiche waarop stond dat een weiland met koeien ook natuur is.
Sharon heeft nu haar eigen natuurvisie gepresenteerd en het lijkt erop dat Bleker nooit weg is geweest,
Alles van waarde is weerloos, dichtte Lucebert.
In de visie van Sharon is alles enkel van waarde als het een economische waarde vertegenwoordigt.
Alles van natuurwaarde is waardeloos.
Natuurbeschermers moeten vooral ontspannen met de natuur omgaan, zodat de belangen van landbouw, visserij en industrie niet worden geschaad. Met andere woorden: natuurbeschermers doe niet zo kinderachtig!
Geen woord in haar visie over de nog steeds enorme vermesting van het platteland, het ruimtebeslag van (onnutte) lokale luchthavens, verlate industrieterreinen, de voortdurende overbevissing van de zeeën.
Knap om zonder opwarming toch de verwoestijning van Nederland te willen veroorzaken.
Zou het niet mooi zijn als dit plan slechts een plan blijft?

Geen opmerkingen: