10 november 2015

Vox populi

Politiek wordt in toenemende mate als een smerig bedrijf gezien, althans die indruk krijg ik soms.
Er werd laatst wel een stille tocht gehouden voor een dode hond, maar als een gekozen parlementariër, nota bene in het parlement, roept dat het een nep-parlement is en dat Nederland onder een nep-regering gebukt gaat dan moet ik het eerste protest hiertegen nog horen.
Mijn stem zal niets uitmaken behalve voor mijzelf.
Ik ben een trouw aanhanger van de democratie, hoewel ik ook wel weet dat niets perfect is.
Ik heb altijd braaf gehoorzaamd aan de stemplicht en later trouw gebruik gemaakt van mijn stemrecht.
Bij verkiezingen heb ik altijd gekozen op de partij die naar mijn mening het meeste doet voor de mensen die de meeste hulp kunnen gebruiken. Het is maar een uitgangspunt. De keuze had ook kunnen vallen op een partij die het meeste voor de aarde doet, maar bestaat die wel?
Ik krijg nu de indruk dat veel mensen stemmen op de partij die zoveel mogelijk voor hun eigen belang opkomt en omdat die ook niet bestaat willen ze dat de politiek meer naar het volk luistert.
Ik houd er juist van dat de politiek NIET naar het volk luistert. 
Eens in de zoveel tijd krijg ik de kans mijn politieke keuze te maken en dan mag ik toch hopen dat die partijen zich houden aan hun beginselprogramma's, hun beloftes nakomen en vooral niet gaan zwalken door naar het het volk te gaan luisteren. 
Ik wil niet dagelijks met politiek bezig zijn maar ik geef mijn mandaat aan de door mij gekozene. Kennelijk wordt er op school geen staatsrecht of maatschappijleer meer onderwezen, daarin kwam het principe van stemrecht duidelijk en uitvoerig aan bod.
Regeren is niet luisteren naar het volk, maar regeren is vooruit zien!
Als ik vooruit kijk dan zie ik grote problemen die om een oplossing vragen, namelijk de opwarming van de aarde en de gevolgen hiervan. Al deze problemen zijn gerelateerd aan slechts twee dingen, de hebzucht van het individu en het onvermogen om de toekomst te willen veranderen. 
Aan dit alles moest ik denken toen ik hoorde dat in Nederland op nog meer wegen 
130 km/h gereden mag worden. De verlaging van de NOx-norm maakt dit mogelijk redeneert de minister.
Natuurlijk weet ieder kind dat een verhoging van 120 naar 130 km/h meer brandstof, meer NOx, meer CO₂, meer fijnstof, meer lawaai en meer ongelukken betekent. Ieder kind weet dat door deze populistische maatregel niemand in Nederland noemenswaard eerder op de plaats van bestemming zal aankomen. En ieder kind weet dat deze maatregel wel zal bijdragen aan een verdere opwarming van de aarde. De minister echter is geen kind, maar iemand die zijn oren naar de stem des volks laat hangen.
Volgend jaar op 6 april komt er een referendum over het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. Het parlement heeft het besluit om tot een verdrag te komen reeds met overgrote meerderheid aangenomen en met dit referendum wordt naar mijn mening de democratie behoorlijk in twijfel getrokken.
Als er straks een referendum over de sluiting van de grenzen voor vluchtelingen of over de invoering van de doodstraf zou worden gehouden dan laat de uitslag zich raden.
Af en toe moet de stem des volks klinken, het liefst alleen in talkshows . . . . 

Geen opmerkingen: