3 januari 2017

Niet-stemmers

Vaak heb ik aan Fransen moeten uitleggen dat Nederland een democratisch land is.
Nederland is voor Frankrijk te klein om ook maar enig gewicht in de schaal te leggen.
Zij weten praktisch niets van ons land en als zij er al iets van weten betreft dat Geert Wilders.
Mijn uitleggen had veel van ontkennen: Nee, onze koning heeft niets te vertellen, Nee, de Commissaris van de Koning heeft ook geen politieke macht van betekenis en nee, de door de Kroon benoemde burgemeester evenmin.
Ik geloof niet dat het echt begrepen werd.
Dit jaar dreigen zich voor de verkiezing van de Tweede Kamer 80 partijen verkiesbaar te stellen.
Ik hoor steeds dat de politiek zo ver van de mensen is verwijderd, maar het lijkt wel of iedereen een eigen partijtje wil oprichten.
Zelfs advocaat Plasman begint een partij.
Hij wil de stem van de niet-stemmer.
Kan het nog gekker?
Hij wil dus de stemmen van de stemmende niet-stemmer, een contradictio.
En wat gaat hij daarmee doen?
Niets, behalve zijn bankrekeningnummer afgeven bij de administratie van de Tweede Kamer.
Volgens mij wordt de stemmende niet-stemmer perfect bedient door Wilders, die doet immers ook niets, zeker niet voor zijn electoraat.
Het wordt weer tijd voor boer Koekoek en Hadjememaar . . . als het niet zo droevig was zou ik er moeten lachen!
En uitleggen, is een onmogelijke zaak geworden!

Geen opmerkingen: